Hot Sale

Chat Online

Wade Wang
Lika Liu
Eve Yang
Lois Zhao
Shenzhen Yiqi Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.3/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
92.3%
Thời gian phản hồi
≤2h
Giao dịch
US $180,000+ trực tuyến
Khách hàng đã phục vụ
1
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.