Hot Sale

Chat Online

Wade Wang
Lika Liu
Eve Yang
Lois Zhao
Shenzhen Yiqi Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
1 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
4.3/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
92.3%
Thời gian phản hồi
≤2h
Giao dịch
US $180,000+ trực tuyến
Khách hàng đã phục vụ
1
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
1/59
Go toPage
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.